(Dutch spoken session) – In de machtsbalans tussen patiënt en arts heeft de arts het overwicht. Is het digitale een “power equalizer” die de balans weer in evenwicht brengt? Of heeft “digital health” niets met macht te maken?

Speaker

Edgard Eeckman

Chairman @ Patient Empowerment // Communication Manager @ UZ Brussel