Edgard Eeckman

Edgard Eeckman is communicatiemanager van het UZ Brussel. Hij doctoreerde aan de VUB-Communicatiewetenschappen over macht in de relatie patiënt-arts en de invloed van het internet daarop. Onlangs verscheen zijn boek “Balanceren tussen macht en onmacht – Patient empowerment als grondslag voor gelijkwaardigheid in de relatie patiënt-arts” (Politeia). Eerder publiceerde hij samen met Petra Van San “Communicatie troef – Doeltreffend communiceren in en door zorgorganisaties” (LannooCampus) en met Marc Noppen “De goden lossen het op – Op weg naar een nieuwe gezondheidszorg” (ASP), een kritische parodiërende analyse van de gezondheidszorg. Edgard Eeckman is medeoprichter van de VZW Patient Empowerment en als wetenschapper aangesloten bij de VUB-onderzoeksgroep over Cultuur, Emancipatie, Media en Samenleving CEMESO.

Photo credit (c): Iwein Roelens

Sessions with Edgard Eeckman: