Zij geloven dat wanneer alles exponentieel verandert, dat de bedrijfssfeer aanleunt bij paniekgevoelens van de teamleden. De cadans waarop mensen moeten werken, verhoogt. Organisaties moeten zich continu bijscholen, waarbij het belangrijk is dat ze flexibel met exponentiële groei kunnen omgaan. Het voordeel is dat exponentiële groei meestal duidelijk zichtbaar is, en bijgevolg de sense of urgency snel aanwezig is. De organisatie gaat dan over tot een andere vorm van aansturing en management, waarin beslissingsnemers veel meer contactmomenten hebben en hun communicatie ritme sterk verhoogt. 

Je moet niet denken dat er een crisis aankomt, want we zitten er voortdurend middenin. It’s never business as usual anymore. Mensen leven wel steeds in een vorm van paniek. Daar willen zij een toolbox aanbieden aan directieleden en bedrijfsleiders.

Speakers

Bert Brugghemans

CEO & Chief Fire Officer @ Antwerp Fire Service // Belgian Public Leader of the Year 2021

Carole Lamarque

Founding Partner @ Duval Union Innovative Marketing