Caroline Verlinde

Caroline Verlinde was na haar opleiding tot huisarts in Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk, 10 jaar actief als huisarts in Brussel. Tijdens haar carrière als huisarts was ze tevens arts in consultatiebureaus en het prenataal steunpunt van Kind en Gezin, deed ze veldonderzoek naar de organisatie van de eerstelijnsgezondheidszorg en werd ze aangesteld als gezondheidscoördinator voor de Vlaamse Gemeenschap in Brussel. Toen dat uitmondde in de oprichting van het Huis voor Gezondheid vzw werd ze daar directeur. Ze stond er aan de wieg van verschillende innovatieve projecten die de kwaliteit, toegankelijkheid en samenwerking in de Nederlandstalige zorg in Brussel bevorderden. In 2014 werd ze adjunct-kabinetschef zorg bij de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Ze volgde er onder andere de (hervorming van) de eerstelijnszorg, de zorg voor chronisch zieken, preventie, de ziekenhuissector en digitalisering in de zorg op. Sinds september 2019 is de directeur van het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn.

Sessions with Caroline Verlinde: